ЗМІ і ми

Своє право на свободу інформації ми не використовуємо щодня. Зате щодня ми користуємося засобами масової інформації і покладаємо на них великі сподівання.

Небагато суспільних інститутів мають для демократичного суспільства значення більше, ніж засоби масової інформації.

ЗМІ інформують про те, що відбувається. Вони утверджують певний спосіб життя, пропагують політичні та моральні цінності. ЗМІ звертають увагу суспільства на певні проблеми і штовхають до їх розв’язання, а також відволікають увагу. Вони розважають і виховують. ЗМІ породжують стреси та позбавляють від них. ЗМІ допомагають знайти друзів і пропонують ворогів. А ще ЗМІ примушують задуматися, пропонують готові відповіді, штампи та стереотипи...

Як же розібратися в цьому розмаїтті масової комунікації?

Одним з найпоширеніших ЗМІ є преса або друковані засоби масової інформації. >> Словник. Сюди слід віднести газети, бюлетені, журнали.

  • Газети. Вони розкривають теми глибоко і можуть бути гарним знаряддям для донесення вашої інформації до широкого загалу. Газети друкують різні матеріали – інформаційні повідомлення, аналітичні матеріали та публіцистичні статті, коментарі фахівців, а також листи читачів. Газети бувають різні:

Загальнонаціональні – з основним аспектом на національних питаннях;

Регіональні – з акцентом на регіональні справи;

Місцеві газети – їм притаманний чітко місцевий акцент;

Спеціалізовані видання – кожне з таких видань має своїх читачів: це можуть бути представники певної професії, люди з тими чи іншими інтересами. За формою це можуть бути як газети, так і журнали, веб-сайти.

  • Бюлетені – це професійні видання, присвячені для вузько спеціалізованої аудиторії.

  • Журнали – подібно до газет, бувають різні: від тих, що призначені для широкого загалу, й до дуже спеціалізованих. Проте вони виходять не так часто, як газети.

„Нехай народ знає факти – і країна буде в безпеці”, - сказав ще в 1816 році Авраам Лінкольн.

Щоб бути сильними, люди мають бути здатними до ухвалення компетентних рішень та висловлювання самостійних суджень. А таке можливе тільки тоді, коли в них є достовірна інформація, що ґрунтується на фактах. Таку інформацію вони черпають із різноманітних ЗМІ. Вільна преса відіграє роль пильного вартового, поставленого громадянами для нагляду за владою. Вона інформує громадськість та породжує дискусії.

Ще від Американської революції XVIII століття походить ідея про те, що влада має бути підзвітною народові і всі, хто працюють в органах влади, є слугами народу. В умовах демократії служба народові також є важливою роботою засобів масової інформації.


Використано матеріали Маргеріт Г. Саллівен „Надійна прес-служба. Довідник професіонала.” Публікація Служби міжнародних інформаційних програм Державного Департаменту США.