Євроінтеграція

ЦІЛІ Християнсько-Демократичної Молоді України
У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ НАПРЯМКУ ДІЯЛЬНОСТІ

В основі головних ідеологічних засад функціонування ХДМУ та принципів її практичної діяльності лежать переконання її членів у європейській приналежності Української держави та відповідній необхідності набуття Україною повноцінного та рівноправного членства у загальноєвропейських та євроатлантичних інституціях. На сьогоднішній день основними результатами багаторічної роботи ХДМУ у цьому напрямку є:

  • Членство ХДМУ у найвпливовіших загальноєвропейських молодіжних громадсько-політичних організаціях (YEPP, DEMYC, Paneuropean Union), що дозволяє організації ефективно діяти, представляючи інтереси української молоді у європейському молодіжному середовищі та впевнено рухатись до повної реалізації головних цілей та завдань організації.

  • Тісне співробітництво з партнерськими організаціями більшості країн членів Єврейського Союзу у сфері реалізації спільних молодіжних проектів, що дозволяє здійснювати обмін досвідом та налагоджувати міжнаціональні зв’язки між молоддю України та країн Європи, а також, поглиблювати рівень інтеграції України до європейського товариства на молодіжному рівні.

  • Суттєвий перелік реалізованих проектів національного та міжнародного масштабу, які мали на меті популяризацію ідей набуття Україною членства в ЄС та НАТО, розкривали основні засади діяльності та тенденції розвитку зазначених міжнародних структур.

Європейський вектор діяльності ХДМУ є одним із пріоритетних напрямків, що лежить в основі подальших стратегічних планів розвитку організації та передбачає:

  • Здійснення просвітницької роботи спрямованої на поширення у молодіжному середовищі об’єктивної та повної інформації про сутність, основні засади та принципи діяльності європейських інституцій, кінцевою метою якої є досягнення серед молоді абсолютної кількісної та якісної переваги прихильників євроінтеграційних процесів України.

  • Надання різнопланової та обширної інформації про Українську державу, життя та вподобання української молоді до європейської молодіжної спільноти. Кінцевою метою цього процесу є абсолютне визнання України повноцінним та рівноправним партнером, що гідний формалізації своєї європейської приналежності.

  • Всіляке сприяння європейській інтеграції України із застосуванням ресурсу молодіжного середовища.

http://www.cdyu.org/ukr/europe.php?page=goals