Молодь захищає права і свободи

Бути особистістю, що оволоділа демократичною культурою, означає сприяти злагоді, гармонізації різнопланових суспільних інтересів, бути спрямованим на пошук компромісів, конструктивних рішень соціальних завдань. Це означає:

  • бути готовим слідувати принципу визначальної волі більшості, захищаючи права особистості;

  • на ділі, а не на словах представляти та захищати інтереси та права дітей, визначені в Міжнародній конвенції про права дитини;

  • створювати умови для реалізації прав особистості на соціальну творчість, на розкриття та утвердження кожного з нас серед людей та на благо людей.

Кожний дорослий має права та обов’язки, але й у молоді є право на свободу вибору колективу ровесників, вибору діяльності за інтересами, право на самовираження та самореалізацію в навчальній та поза навчальній діяльності.

Знати на навчитися обстоювати свої права, набути необхідних для цього умінь та навичок, якостей характеру тобі допоможе участь у таких соціальних діях:

участь у процесах прийняття рішень, що є невід’ємним правом будь-якої людини, ти зможе реалізувати в роботі учнівських та молодіжних органів самоврядування через рольову гру «Лідер». Спроба стати лідером допоможе тобі навчитися висловлювати власну думку, об’єктивно оцінювати позицію інших, свідомо та самостійно приймати рішення щодо питань, які мають значення для твого життя та у вирішенні долі соціального оточення;

підготовка та проведення гри «Дебати» на тему «Дорослі дотримуються прав і свобод неповнолітніх» допоможе з’ясувати рівень правової захищеності дітей та молоді в соціумі, спонукатиме дорослих до перегляду свого ставлення до цього питання, сприятиме встановленню доброзичливих стосунків між дітьми та ними як у школі, родині, так і в суспільстві в цілому;

участь в тренінгах «Вчимося бути толерантними» навчить тебе поважати права та свободи іншої людини, спонукатиме до адекватної самооцінки власних дій, сприятиме оволодінню навичками безконфліктного спілкування з ровесниками.

участь в роботі Ради з питань захисту прав неповнолітніх, створення клубу «Правове коло» сформує уміння керуватися правовими нормами оцінки поведінки інших людей, протидіяти порушенню цих норм, спонукатиме до осмислення своєї поведінки та її наслідків для себе та свого оточення.