Україна крок за кроком будує демократичну державу, головними принципами якої повинні буди верховенство закону й дотримання прав і свобод людини і громадянина. На перший план висуваються такі цінності як людина та її права.

Саме за таких обставин особливого значення для суспільства набуває правова освіта. Саме високий рівень правової культури й правової свідомості є одним із найважливіших чинників побудови в Україні правової держави.

На сьогоднішній день людина повинна не лише знати свої права та свободи, а й вміти їх застосовувати на практиці у повсякденному житті, тим самим унеможливлюючи порушення власних прав та свобод як з боку інших осіб, так і держави.

«Права людини – це твої і мої права» є одним із тих гасел, що пропагують права людини. Однак для того, щоб таке гасло стало реальністю, потрібна постійна робота, особистий внесок кожного і спільне розуміння того, що саме це гасло реально означає. І саме вчителі, які перебувають у постійному контакті з молоддю, можуть відіграти вирішальну роль, допомагаючи будувати суспільство, в основі якого будуть права людини.

Дана сторінка містить методичні матеріали для вчителів та вихователів (розробки уроків, позаурочні заходи, цікаві форми та методи навчання тощо) на правову тематику. Ці матеріали допоможуть вам із максимальною ефективністю виховувати підростаюче покоління у дусі поваги до прав та свобод, а учні набудуть корисні знання й практичні навички.

"Право неповнолітніх на свободу асоціацій"
"Україна – ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА"
Урок. МІЛІЦІЯ В УКРАЇНІ
Вправа "Моральна дилема. Студенти"
Вправа "Сучасна школа очима Я.Корчака"
Вправа "Яким буває насильство"
Вправа "Здам житло"
Сторонні спостерігачі
Вправа "Сходинки взаємин"
Модель Міжнародного Кримінального суду