Діємо разом

Мій навчальний кабінет

Адреса досвіду: Цюрупинська ССЗОШ № 2.

Вчитель: Назаренко Людмила Миколаївна.

Мета: привернути увагу школярів до рівня матеріально-дидактичної бази навчальних кабінетів, залучити їх до її оновлення, розробки інноваційних зразків, розвивати самоосвітні, комунікативні здібності, виховувати бережливе ставлення до шкільного майна.

Етапи реалізації проекту:

 1. Огляд дидактичної бази навчальних кабінетів.

 2. Об’єднання в групи за предметними інтересами, визначення формату допомоги: полагодження обладнання, реставрація стендів, карт, навчальних моделей, виготовлення папок з дидактичними матеріалами тощо.

 3. Розробка макетів чи проектів нових зразків дидактичного забезпечення (міні-підручники, міні-посібники, тлумачники, каталоги «Учись учитися», демонстраційні картки, технічні прилади), виготовлення їх після колективного прийняття рішення про їх вигляд, зміст, цільову настанову.

 4. Презентація інноваційного матеріально-дидактичного забезпечення шляхом проведення аукціону.

 5. Інвентаризація найкращих зразків дидактичного забезпечення та розміщення у навчальних кабінетах з приписом назви проекту та виконавця роботи.

 6. Проведення під час уроків інструктажу щодо користування тим чи іншим приладом, іншим дидактичним обладнанням.

Результати:

  • набуття практичних, технічних, інформаційно-інтелектуальних компетентностей;

  • підвищення інтересу до процесу засвоєння навчальних програм, організації позакласної роботи на базі предметних кабінетів;

  • вироблення альтруїстичних поглядів на освітній процес в школі та участь кожного в розв’язанні проблем навчального закладу;

  • зміцнення навчально-матеріальної бази викладання предметів з урахуванням інтересів, потреб школярів.

Організаційні особливості: оптимальний вік учасників – 11-17 років, можливо об’єднання в міжвікові групи; результативність проекту підвищується за умови залучення батьків, керівників кабінетів, членів Ради школи.