Вплив інформації

А чи відомо тобі, що в наш час ЗМІ справляють найбільш вагомий вплив на суспільну свідомість? Через свою здатність швидко охоплювати найширше коло слухачів, глядачів, читачів... ЗМІ здатні перетворити всю систему духовного виробництва. Саме тому сьогодні у розвинених суспільствах панує усвідомлення того, що ті, хто володіє ЗМІ, володіють громадською думкою.

Чому так?

ЗМІ – один із інструментів впливу на населення в цілому, так і на певні вікові та соціальні категорії. (Пригадуєш рекламу?)

ЗМІ сприяють засвоєнню людьми певних соціальних норм та цінностей у сфері політики, економіки, права, здоров’я. Крім того, ЗМІ є своєрідною системою освіти для тих, хто ще не ходив до школи, для тих, хто навчається і для тих, хто вже давно закінчив школу. При цьому всі ми отримуємо досить різнобічні, суперечливі, несистематизовані знання, відомості з різних питань нашого життя.

Засоби масової інформації відображають умови життя людей, системи їх зв’язків і залежностей.

За допомогою різноманітних засобів – кіно, реклама, мода, дизайн – відбувається поширення повідомлень, інформації, що містять певні ідеї. Ці ідеї завжди комусь вигідні – певним політикам, бізнесовим структурам, державі чи громадянам. Саме ці ідеї й формують чи впливають на формування думок, оцінок чи поведінки людей. Отож, ЗМІ не тільки передають інформацію, а ще й виконують ідеологічні та культурологічні завдання!

Проста передача простої інформації великій кількості людей – не така проста справа, як може здатися! Адже зміни у ставленні людини до чогось залежать від набутих знань.

Те, що і як подається, ситуація, за якої певна інформація подається, впливають на те, як люди засвоюють інформацію і як вони її застосовують. Саме на цьому й збудовані мури пропаганди, маніпуляцій та реклами!