Діємо разом

Орієнтовне положення
про гімназійне інформаційне агентство

Виходячи зі статей Статуту гімназійного самоврядування, з метою

 • покращення інформованості учнів щодо життя гімназії,

 • розвитку творчих здібностей і задатків кожного гімназиста,

 • активізації діяльності класів і гімназійного парламенту,

 • сприяння оформленню щорічного літопису гімназії “Гроно”,

гімназійний Парламент на своєму засіданні від ухвалив створити гімназійне інформаційне агентство.

  1. У інформаційне агентство входить не менше одного представника від кожного класу. Обираються вони на класних зборах.

  2. Координує роботу Агентства культурно-масова комісія гімназійного Парламенту.

  3. Головою Агентства є заступник голови гімназійного парламенту.

  4. На базі декількох класів можуть утворюватися літописні групи для виконання звітів про проведену роботу. Вони носять тимчасовий характер.

  5. Агентство збирає і оформляє інформацію про діяльність гімназії, проводить інтерв’ю, анкетування на наболілі теми, допомагає педагогічному колективу у підготовці і випуску “Грона”.

  6. Інформацію про діяльність комісій і чергового класу оформлюють літописці цих класів з представниками культурно-масової комісії.

  7. Інформація і матеріали про життя гімназії подаються у щомісячній газеті, яку готує редколегія, що обирається з літописців і до неї можуть входити інші учні.

  8. Контроль за систематичністю і якістю виконання покладається на голову Агентства і голову культурно-масової комісії.

  9. Усі учасники навчально-виховного процесу повинні сприяти літописцям у збиранні і оформленні матеріалів.

  10. Літописцям видаються посвідчення встановленого зразка, які є дійсні як у гімназії, так і за її межами. Затверджує їх директор гімназії і голова Агентства.

  11. Літописці вільні у виборі форм і методів своєї діяльності.

  12. Для визначення переможців серед літописців проводиться конкурс на “найактивнішого літописця” і “найцікавіший допис”. Переможців і призерів нагороджують грамотами і цінними подарунками.

  13. У комісію по визначенню переможців входять представники педагогічного колективу, члени Парламенту і Агентства у кількості 7 чоловік.

  14. Зміни та доповнення можуть вноситися всіма гімназистами і вчителями, але вони затверджуються на засіданні Парламенту 2/3 голосів.