Ресурси

Гра “Розумовський” як засіб розвитку інтелектуальних та комунікативних здібностей підлітків

Цілі гри “Розумовський”:

 • розвивати інтелектуальні і творчі здібності молоді;

 • сприяти розвиткові руху інтелектуалів у різних регіонах України;

 • виявити перспективні команди для участі в чемпіонатах з інших інтелектуальних ігор.

Засновники гри. Головне управління освіти і науки м. Києва, управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, Будинок дитячої та юнацької творчості Голосіївського району м. Києва, ліцей “Голосіївський” № 241, гімназія №59 ім. О. Бойченка, редакція газети “Шкільний світ”, асоціація шкільних команд інтелектуальних ігор м. Києва.

Гра “Розумовський” є незалежною інтелектуальною грою, яка проводиться Оргкомітетом. Переможець чемпіонату оголошується Чемпіоном з гри “Розумовський”.

Оргкомітет гри. Гра проводиться Оргкомітетом. Він складається з учителів загальноосвітніх навчальних закладів, інших осіб, уповноважених на це відповідними освітніми закладами, які виставили команди для участі в грі, а також представників команд учнів-гравців.

Рішення Оргкомітету приймається на загальних зборах членів Оргкомітету простою більшістю голосів від загального числа присутніх.

Повноваження Оргкомітету:

 • розробити питання для гри;

 • визначити ведучого турніру та суддівську колегію, що одночасно виконує обов’язки апеляційного журі.

 • залучити спонсорів турніру, розподілити отримані від них призи, якщо інше не передбачено умовами надання призів спонсором;

 • організувати висвітлення турніру засобами масової інформації.

Мова проведення гри українська.

Учасники змагань. Учасниками змагань є учні загальноосвітніх шкіл, всіх інших середніх навчальних закладів. Регламент не забороняє участь в грі команд з інших регіонів України.

В грі беруть участь всі команди, що подали Заявку про реєстрацію до оргкомітету гри.

Переможці гри. Переможець на окремому етапі визначається по сумарній кількості правильних відповідей на питання. Якщо на дві команди наберуть однакову і максимальну кількість балів, вони обидві оголошуються переможцями.

Місце команди на всіх етапах гри визначається по сумі набраних балів на всіх етапах. Переможцем гри визнається команда, яка набрала, згідно з цим регламентом, найбільшу кількість балів по сумі всіх етапів.

Команди, що перемогли на окремих етапах, нагороджуються спеціальними дипломами. Переможці гри нагороджуються відзнаками та грамотами органами управління освітою тих чи інших рівнів.

Нагородження призами здійснюється тільки у випадку наявності спонсорів і від їхнього імені.

Вікові категорії гри. Ігри поводяться на одному пакеті запитань одночасно для команд усіх вікових груп. Однак, в загальному заліку визначається окремо переможці для старшої вікової групи (10-11 класи) та молодшої віковій групі (8–9 класи). Участь учнів меншого віку регламент не забороняє, вони включаються в молодшу вікову групу.

При реєстрації необхідно додати до заявки копії свідоцтва про народження та учнівського квитка. Крім того, вікова група учасників зазначається в заявці, що підписана керівником того навчального закладу чи району, який представляє команда.

Координатор гри. Координатор гри − уповноважена для виконання цієї функції відповідним наказом по навчальному закладу особа. В його обов’язки входить: формування команди у відповідності з віковими категоріями, перевезення команди до місця проведення гри та повернення її, контроль за ігровою етикою команди під час змагань, своєчасне інформування команди про час і місце проведення гри у відповідності з графіком.

Команда. Команда складається з 6 гравців, включаючи капітана.

Назви команд, що зареєструвалися, заносять до таблиці підведення результатів.

Кожна команда при реєстрації отримує номер, який зберігається за нею на всіх етапах гри.

Капітан. Капітан очолює команду. В його обов’язки входить організація гри. Він підтримує контакти з координатори гри та оргкомітетом, тому завжди знає, коли й де проходить гра, разом з координатором повідомляє членів команди про майбутні ігри. Під час гри капітан організовує обговорення питання і несе персональну відповідальність за вибір правильної версії з числа запропонованих гравцями. Капітан, зазвичай, також записує відповідь команди в спеціальну картку для відповідей.

Картка для відповідей. Після того, як питання обговорене і капітан вирішує, що команда знайшла правильну відповідь, він власноруч записує її в спеціальну картку для відповіді.

Картка для відповіді включає номер команди, номер питання та, якщо гра проводиться в декілька турів, номер туру. Капітан команди особисто слідкує за тим, щоб номер команди та номер питання відповідали дійсності.

Проведення гри. Кожен етап проходить в два тури. В кожному турі − 10 питань. Нумерація питань наскрізна (1-20).

Координатор гри зачитує перше питання, після цього каже слово “Час!”. Запитання дублюється на медіаекрані. Гравці мають 1 хвилину для того, щоб обговорити питання і відповісти на нього письмово на спеціальній картці для відповідей. Після завершення хвилини координатор каже “Час!” і розпочинає зворотній відлік часу (від 10 до 1). Картки мають бути піднятими над головою капітаном команди в той момент, коли координатор скаже вдруге “Час!”, тобто перед зворотнім відліком.

Журі гри. Журі гри − судді, які слідкують за регламентом та визначають переможців у кожній грі. Їх обов’язки:

 • визначати, наскільки проведення гри відповідає цьому регламенту;

 • визначати, яка з відповідей на запитання правильна, а яка − ні;

 • вносити результати в таблицю реєстрації відповідей;

 • розглядати апеляції;

 • перевіряти після кожної гри Таблицю реєстрації відповідей.

Апеляція. Апеляція — звернення команди, координаторів, глядачів, одного чи декількох членів журі до журі у разі, якщо вони помічають реальне чи удаване порушення регламенту гри. Апеляція подається письмово.

Розрізняють апеляції “На зарахування”, “На зняття” та “Порушення”.

Апеляція “На зарахування”. Подається командою, якщо вона вважає, що її відповідь є правильною, але її помилково, з тої чи іншої причини, не зараховано.

Апеляція “На зняття”. Подається командою, якщо вона вважає, що питання не коректне, тому відповісти на нього було неможливо.

Апеляція “Порушення”. Подається, якщо координатор, члени журі, глядачі, хтось інший, хто знаходиться в залі, самі члени команди-суперниці порушують своєю поведінкою регламент.

Апеляція розглядається, як правило, одразу після завершення того етапу гри, під час якого було виявлене порушення. Зняте запитання не заміняється іншим і не переграється. Апеляція зараховується тільки тій команді, яка її подала.

Підготовка запитань.

Відповідальність за підготовку запитань несе Оргкомітет гри.Список використаних джерел
 1. Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры -М.: Прогресс - Традиция, 1997. - 416 с.

 2. Ворошилов В.Я. Феномен игры. (Библиотечка "В помощь художественной самодеятельности". М.: Советская Россия, 1982,.-240 с.

 3. Анатолий Лысенко «Мы с Ворошиловым дрались» // Новая газета, 15.12.2005.

 4. www.kulichki.com/znatoki/dimrub/db/dbmain.html

 5. www.softodrom.ru/win/ap/p5340.shtml

 6. http://forum.vstre4a.info/forum152.html