Діємо разом

Голос молоді

Проект реалізує загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 смт. Козова Тернопільської області, вул. Гвардійська, 9, смт Козова, Тернопільська обл., 47600.

Мета проекту:

 • створити молодіжний інформаційний центр „Голос молоді”, який би досліджував і поширював інформацію, пов’язану із виявленням та подоланням реальних молодіжних проблем, здійснював підготовку і координацію заходів, із залученням молоді;

 • сприяти виробленню активної життєвої позиції молоді, необхідної для існування в демократичному суспільстві;

 • сформувати та реалізовувати механізм зворотного зв’язку між молоддю і дорослими членами громади, органами влади;

 • привернення уваги громадськості на проблеми молоді.

Короткий опис діяльності:

 • створення та ефективна діяльність молодіжного інформаційного центру „Голос молоді”;

 • збір та аналіз, систематизація і поширення інформації про молодіжні проблеми;

 • поширення цікавої інформації для молоді;

 • налагодження результативної співпраці з представниками влади, юристами, пресою;
 • залучення молоді до активного громадського життя;

 • розширення поінформованості громадськості про молодіжні проблеми та спільний пошук шляхів їх пом’якшення та вирішення;

 • залучення зацікавлених осіб до пошуку пом’якшення та вирішення проблем, що хвилюють молодь, в тому числі з особливими потребами;

 • створення власної веб-сторінки;

 • випуск тематичного бюлетеня „Голос молоді”, поширення його в громаді та в інших школах;

 • підготовка матеріалів для розгляду на сесіях місцевої ради, на засіданнях відділу молоді та спорту;

 • виготовлення буклету „Що робити, щоб нас почули?”;

 • пошук інформації через мережу Інтернет, підготовка матеріалів для участі в пропонованих мережею Global Gatway Online projects My Europe site, My School of Tomorrow;

 • встановлення Інтернет зв’язків з ровесниками за кордоном.

Чому вибрали дану проблему?

  • тому що вона стосується нашої вікової категорії, дорослі не завжди враховують наші інтереси;

  • вона нас зацікавила;

  • щоб мати можливість донести свою точку зору, своє відношення до певних проблем (важливих для дітей, молоді) до осіб, які впливають на прийняття рішень;

  • щоб переконатись в можливості здійснення в житті декларованих прав і свобод;

  • щоб дорослі не думали, що діти нічого не розуміють;

  • для того, щоб поінформувати про те, що існує , доступне, але молодь про це не знає.

Які зміни очікуються в результаті виконання проекту?

 • на те, що більше людей зацікавиться тим, що хвилює молодь;

 • пропозиції молоді вивчатимуться і їх будуть брати до уваги, прислухатись до них;

 • учні матимуть можливість брати участь в прийнятті важливих для нас рішень;

молодь має повірити у власні сили.

Як учні планували свою діяльність?

 • разом, колективно;

 • враховуючи методичні рекомендації;

 • в цілому реалізацію проекту і поетапно.

Хто надавав допомогу у роботі над проектом?

керівник проекту;

голова селищної ради;

відділ молоді;

батьки;

друзі.

Як ставляться до діяльності учнів у школі та за її межами?

 1. дехто – скептично, та більшість нас підтримала;

 2. на жаль, більшість вважає, що це гра, і говорять :”хто вас буде слухати”, але все ж таки охоче беруть участь в усіх пропонованих заходах, наприклад, в опитуванні;

 3. батьки вважають ,що це допоможе в майбутньому, дорослому житті.

Чого навчилися і що зрозуміли учні в результаті здійснення проекту?

 1. навчились не тільки виявляти та пробувати вирішувати актуальні проблеми, але й проводити анкетування, отримувати потрібну інформацію, спілкуватись із представниками державних установ, журналістами;

 2. зрозуміли, що колективна співпраця результативніша

 3. навчилися взаємодіяти з представниками влади;

 4. зрозуміла як громадяни можуть брати участь в житті громади;

 5. навчився вільно висловлювати свої думки;

 6. дуже важливим виявилося вміти сформулювати своє бачення проблеми;

 7. до нас можуть прислухатись, якщо ми самі захочемо щось змінити;

 8. якщо поставити перед собою конкретну мету – досягнути можна багато.

Як оцінюють учні свій проект?

 1. „я звернула увагу на, те чого раніше не помічала або вважала неважливим, непотрібним, а цього мене навчила робота в проекті”;

 2. „помітно, що ми стали більш згуртованими, у нас з’явились спільні плани, інтереси”;

 3. „ми навчилися робити те, чого раніше не робили і не вміли робити”;

 4. „в нас появилось бажання рухатися далі не зупинятись на досягнутому”.